מדיניות פרטיות

סקינדו בע”מ ו/או מי מטעמה (“סקינדו”, “אנחנו”, “שלנו” או “אנו”) מכבדת את פרטיותך. מדיניות זו מסבירה את הנהלים המקובלים בשירותים הניתנים ב – www.sekindo.co.il (ה”אתר”) ואת השימוש בשירותים וכלים הקשורים לרשת הפרסום של סקינדו (באופן קולקטיבי: ה”שירות”).

מידע אישי שסקינדו אוספת

כאשר הינך נרשם לשירות, אתה מתבקש לספק פרטים אישיים, כגון שם מלא, כתובת אימייל, שם החברה המעסיקה שלך, מעמדך בחברה, מספר טלפון, ארץ מגורים, כתובת האתר שלך ופרטי אמצעי תשלום כגון מספר כרטיס האשראי שלך. שדות המילוי לחובה יצוינו באופן ספציפי.

השירות איננו מיועד לשימושם של אלו שטרם מלאו להם 18 שנים. אם טרם מלאו לך 18 שנים, הרי שאסורה הרשמתך לשירות ואסור לך לספק את פרטיך האישיים לשירות.

כאשר הינך משתמש בשירות, בין אם כבעל אתר, מפרסם או כל משתמש אחר, סקינדו עשויה לאסוף מידע נוסף, כגון משך שימוש, צפיות בעמודים ברשת, פרסומות שנצפו או הוקלקו, כתובת ה – IP, שם הדומיין שאפשר לך את הגישה לשירות, והמיקום הגיאוגרפי של מערכת המחשב בה אתה משתמש בכניסתך לשירות, או כאשר הינך משתמש בשירות. סקינדו עשויה לעקוב אחר מידע נוסף, הקשור אליך, כאשר הינך מפעיל וניגש לשירות, כגון תדירות והיקף השימוש שלך בשירות.

סקינדו עשויה לאסוף מידע באופן אוטומטי בעזרת השימוש בקבצי תיעוד ואמצעים אחרים. אם הינך נרשם לשירות, הרי שהמידע שנאסף יהיה בחלקו מזוהה עימך באופן אישי. אם אינך משתמש רשום, הרי שלא נעשה במודע כל שימוש במידע, המזוהה עימך באופן אישי, מלבד כמצוין ספציפית במדיניות זו, או באתר.

מידע נוסף עשוי להיאסף כאשר מתקיימת התקשרות בינך לבין סקינדו, לדוגמה, כאשר הינך שולח בקשה, או אם נציג זכויות היוצרים שלנו יוצר עימך קשר.

בנוסף, אנחנו משתמשים ב’עוגיות’ (Cookies) לפרסומות שאנחנו מגישים ברחבי הרשת. העוגייה המרכזית שלנו היא בעלת התחילית ‘v’ (לדוגמא – v12345) והיא מאוכסנת בדפדפן תחת האתר Sekindo.com. כמו כן, אנחנו משתמשים בעוגיות עם התחיליות הבאות: ‘c’, ‘l’, ‘t’, ‘spc’, ‘spshc’, ‘fr’, ‘ps’, ‘n’, ‘e’, ‘sid’, ‘udi’, ‘dp4’, ‘fro’ (לדוגמא – spc12345).

במסגרת שמירת הפרטיות שלך, ככל שאינך מעוניין כי ייאסף מידע אודותיך כאמור, עליך ללחוץ על לינק זה כדי לבצע “OPT-OUT”. סימון זה יבטיח כי לא ייאסף מידע על הרגלי הגלישה שלך ו/או מידע אישי אחר.

מה עושה סקינדו עם המידע המזוהה עימך באופן אישי?

סקינדו עשויה להשתמש במידע מזוהה אישית לצורך המטרות הבאות:

 • לספק את השירות ולהפעיל את האתר;
 • לשפר ולהתאים את החוויה האישית שלך עם השירות והאתר;
 • לספק לך תמיכה ומענה לבקשות;
 • לשלוח לך עדכונים והודעות, על מנת לספק לך מידע הקשור לשירות או לאתר, ולספק לך חומר שיווקי ופרסומי נוסף. בכל זמן הינך רשאי לבטל מעורבותך ברשימות התפוצה באימייל, על ידי שינוי העדפותיך בחשבונך האישי. בכל מקרה, סקינדו לא תחלוק את הפרטים המזוהים עימך אישית עם מפרסמים, ללא הסכמתך האישית;
 • לסייע להתקשרות בין סקינדו לבינך, ובינך לבין אחרים;
 • לאכוף את תנאי השימוש של סקינדו;
 • ליצור עימך קשר כאשר סקינדו מאמינה כי זה הכרחי;
 • לציית לכל חוק ולסייע לרשויות החוק כנדרש;
 • לגבות חובות ועמלות, ולמנוע הונאות, מעילות, הפרות, גניבת זהויות וכל שימוש בלתי הולם אחר באתר או בשירות;
 • לנקוט כל פעולה במקרה של ויכוח, או פעולה משפטית מכל סוג שהוא בינך לבין סקינדו, או בינך לבין משתמשים אחרים או גופים מצד שלישי, בהקשר או ביחס לשירות או לשימוש באתר..

כיצד סקינדו משתמשת במידע שנאסף?

סקינדו עשויה להשתמש במידע אנונימי, סטטיסטי או מידע שנאסף לגבי השירות והשימוש באתר, כולל כל מידע שנאסף וקשור לחשבון האישי שלך, ולחלוק, לפרסם, להפיץ, לשלוח או להשתמש בכל אמצעי תקשורת אחר או לאפשר מידע זה לספקים, שותפים עסקיים, נותני חסות, שותפי affiliates וכל גוף צד שלישי אחר, לפי שיקול דעתה של סקינדו, אך בהנחה, שמידע כזה לא יזהה אותך אישית וכי סקינדו לא תשתמש במודע או בכוונה תחילה, במידע כזה כדי לחשוף את זהותך ללא הסכמתך, תחת התנאים של מדיניות זו.

כמו כן, סקינדו עשויה להשתמש במידע אנונימי, סטטיסטי או מידע שנאסף, כדי להפעיל כיאות את השירות והאתר, כדי לשפר את איכות ושימושיות השירות והאתר, לחזק את חווייתך, ליצור שירותים חדשים, כולל שירותים מותאמים אישית, לשנות או לבטל תוכן או שירותים קיימים ולכל מטרות סטטיסטיות ופנימיות אחרות.

כיצד סקינדו חולקת מידע עם אחרים?

סקינדו איננה מוכרת, משכירה או מחכירה את המידע המזוהה עימך אישית לגופי צד שלישי למטרות השיווק שלהם. סקינדו עשויה לחלוק מידע מזוהה אישית עם אחרים בכל אחד מהמקרים הבאים, או בכפוף להסכמתך המפורשת:

 • כאשר הינך משתמש בשירות. במקרה זה, סקינדו תחלוק מידע הנוגע אליך רק במידה הנחוצה כדי לאפשר את שימושך בשירות;
 • אם סקינדו מאמינה כי הפרת את תנאי השימוש, או השתמשת לרעה בזכויותיך כדי להשתמש בשירות או באתר, או ביצעת כל פעולה או מחדל שסקינדו מאמינה כי הוא מפר חוק, תקנות או רגולציות. סקינדו עשויה לחלוק מידע הנוגע אליך במקרים אלו, עם רשויות החוק ורשויות אחרות וכמו כן עם גופים אחרים, כפי שיידרש לצורך טיפול בכל תוצאה של שימושך לרעה;
 • אם סקינדו נדרשת, או מאמינה כי היא נדרשת, לפי חוק, לחלוק או לחשוף מידע הנוגע אליך;
 • לשלוח לך עדכונים והודעות, על מנת לספק לך מידע הקשור לשירות או לאתר, ולספק לך חומר שיווקי ופרסומי נוסף. בכל זמן הינך רשאי לבטל מעורבותך ברשימות התפוצה באימייל, על ידי שינוי העדפותיך בחשבונך האישי. בכל מקרה, סקינדו לא תחלוק את הפרטים המזוהים עימך אישית עם מפרסמים, ללא הסכמתך האישית;
 • בכל מקרה של ויכוח, או הליך משפטי מכל סוג בינך לבין סקינדו, או בינך לבין משתמשים אחרים או גופים אחרים, בהקשר או ביחס לשירות או לאתר;
 • בכל מקרה בו סקינדו מאמינה כי שיתוף המידע הוא הכרחי על מנת למנוע פגיעה פיזית קרבה או נזק לרכוש;
 • במקרה בו סקינדו מארגנת את הפעלת השירות או האתר תחת מסגרת שונה, או באמצעות מבנה משפטי או ישות משפטית שונה, או אם סקינדו נרכשת, או מתמזגת עם ישות אחרת, אך בהנחה שישויות אלו מסכימות להוראות מדיניות זו, עד כדי שינויים הנלקחים בחשבון;
 • סקינדו עשויה לשתף מידע המזוהה אישית עם חברות או ארגונים הקשורים, או שותפים לה, כגון חברות בת, חברות אחיות וחברות אם.

כיצד הינך יכול לגשת למידע האישי שלך?

אם הינך רשום לשירות, הרי שאתה יכול לגשת לחשבון האישי שלך ולערוך, או לשנות את המידע האישי שלך בכל זמן. אם הינך מוצא כי המידע בחשבון האישי שלך אינו מדויק, שלם או מעודכן, הרי שעליך לבצע כל שינוי נדרש על מנת לתקן זאת. אנא זכור כי מידע כוזב, שגוי, או שלא בתוקף, עשוי למנוע את הרשמתך לשירות, ולפגוע ביכולתה של סקינדו לספק לך את השירות וליצור עימך קשר.

אחסון מידע

סקינדו שומרת לעצמה את הזכות בכל זמן לבחון, לשמור ולחשוף כל מידע, כשאנו רואים צורך בעמידה בכל חוק, רגולציה, הליך חוקי או בקשה מגוף ממשלתי, וכן לצרכיה הפנימיים של סקינדו. למרות זאת, בעשותה כך, סקינדו לא מאשרת, מצהירה או מניחה בצורה כלשהי, במפורש או במרומז על אחריותה למידע שכזה.

אבטחת מידע

סקינדו מיישמת מערכות ותהליכים של אבטחת מידע כדי לאבטח את המידע הנשמר בשרתיה. מערכות ותהליכים אלו מפחיתים את הסיכון של פריצות אבטחה, אך אינם מספקים אבטחה מוחלטת. אי לכך, סקינדו אינה יכולה להבטיח כי השירות או האתר יהיו חסינים לגישות לא מורשות למידע המאוחסן בזאת ולסיכוני אבטחת מידע אחרים.

עוגיות (Cookies)

סקינדו עשויה להשתמש בעוגיות לצורך הפעלת השירות והאתר. עוגיות הינן חבילות מידע, הנשלחות על ידי שרתי סקינדו לדפדפן האינטרנט שלך, ולאחר מכן נשלחות בחזרה על ידי הדפדפן. סקינדו עשויה להיעזר בעוגיות למטרות שונות, כגון לחסוך ממך את הצורך להקיש שנית את סיסמתך בכל פעם שהינך נכנס לשירות, לממש את השימוש בשירות ובאתר, לאסוף מידע למטרות סטטיסטיות ואנליטיות, לוודא מידע, להתאים אישית את השירות ואת האתר להעדפותיך האישיות ולמטרות אבטחת מידע.

תוקפם של חלק מהעוגיות עשוי לפוג כאשר השימוש מסתיים והינך יוצא מהדפדפן. ייתכן ועוגיות אחרות יישמרו על הכונן הקשיח של המחשב שלך. אם הינך מעוניין בחסימת העוגיות, אנא היעזר בכפתור העזרה, אשר בדפדפן שלך, ועקוב אחרי ההוראות הנחוצות. למרות זאת, עליך לקחת בחשבון כי חסימת עוגיות עלולה לסבך או אפילו למנוע את שימושך בשירות ובאתר, או במאפיינים מסוימים.

ניטור שימוש בפרסומות

כחלק מהפעלת השירות, סקינדו תנטר ותאגור מידע לגבי הגישה והשימוש בפרסומות, שבעלי האתרים מציגים באתרים שלהם בעזרת השימוש בשירות, ובנוסף תנטר את ההפניה של המשתמשים מפרסומות אלו לאתרים ולעמודים של המפרסמים (באופן קולקטיבי: “ניטור פרסומות”). הינך מעניק בזאת את הסכמתך המפורשת, המוחלטת ולא ניתנת לביטול לניטור פרסומות. הינך מאשר כי תיישם באתרך כל נהלי שמירה על פרטיות בהתייחס לניטור פרסומות, כנדרש לפי החוק, כולל מתן הודעה הולמת למשתמשי האתר שלך.

הינך מתחייב כי תפצה ותגן על סקינדו ומנהליה, הדירקטורים, בעלי מניות, עובדים, קבלני משנה, סוכנים וכל מי שפועל בשם החברה, על חשבונך האישי ובאופן מיידי לאחר קבלת הודעה כתובה מסקינדו, כנגד כל נזק, אובדן, עלויות, הוצאות ותשלומים, כולל שכר טרחה הולם לעורכי דין והוצאות משפטיות, כתוצאה מתלונה, טענה, או דרישה, המוצגת על ידי משתמש של האתר שלך, או על ידי נציג שלו, העולה עקב, או בהקשר לניטור הפרסומות.

שינויים במדיניות פרטיות זו

סקינדו עשויה לשנות ולעדכן את התנאים של מדיניות זו מעת לעת. אי לכך, מומלץ כי תקרא מדיניות זו לעיתים תכופות. בביצוע שינויים חשובים במדיניות זו, סקינדו תציג הודעה מתאימה באתר, או בחשבונך האישי, לפי שיקול דעתה של סקינדו, ואלו ייכנסו לתוקף 30 ימים לאחר ההודעה הראשונה לגביהם.

צור קשר

הינך מוזמן לשלוח אלינו בקשות, תגובות, שאלות ותלונות, על ידי שליחת הודעה לכתובת האימייל שלנו: contact@sekindo.co.il.

דברו איתנו

נותרתם עם שאלות? אנחנו כאן בשבילכם

מלאו את הטופס ואנחנו אתכם בהקדם

שדות המסומנים ב- * הינם שדות חובה
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

פרטי התקשרות

 • כתובותינו

  תל-אביב(HQ)– רח’ ראול ולנברג 2א’, רמת החייל, ת”א

  McCann New York, 622 Third avenue New York, NY 10017

 • דואר אלקטרוני